You are not authenticated

איך זה עובד?

שלב 1 - בניית השאלון

בוחרים את סוג השאלה המתאים לכם, מזינים את התשובות, מוסיפים רנדומיזציה, התניות, סינונים ועוד.

שלב 2 - הגדרת האוכלוסיה

מגדירים את האוכלוסייה המבוקשת: אוכלוסייה מייצגת, רשומות של עובדים בחברה, רשומות של לקוחות, אוכלוסיות מיוחדות, או הפצה עצמאית בכל מקום ולמי שתבחרו על ידי לינק של הסקר.

שלב 3 - איסוף הנתונים

הסקר מופץ לאוכלוסיה שבחרתם וכל שנותר הוא להכנס לדשבורד ולצפות בנתונים הנאספים תוך התקדמות הסקר.

הדשבורד

ניתן לצפות במהלך האיסוף ואחריו בתוצאות הסקר באמצעות דשבורד אינטראקטיבי, בו ניתן לראות את התפלגות התוצאות, ביצוע פילוחים נוספים, סימון גרפים ספציפיים לרשימת המועדפים שלכם, הפקת דו"חות בפורמט PDF והניתנים גם להפצה באמצעות לינק ישירות מתוך הדשבורד.